Eni bán 20% cổ phần tại khu vực Đông Sepinggan ngoài khơi Indonesia

10:33 | 07/12/2019

|
Eni, thông qua công ty con Eni East Sepinggan Limited, đã hoàn tất việc chuyển nhượng 20% cổ phần tại khu vực Đông Sepinggan ngoài khơi Đông Kalimantan (Indonesia) cho Neptune Energy Group Limited, thông qua công ty con Neptune Energy East Sepinggan BV
eni ban 20 co phan tai khu vuc dong sepinggan ngoai khoi indonesia

Lô Muara Bakau là một trong các dự án hợp tác giữa Eni và Neptune Energy tại Indonesia

Eni sẽ tiếp tục là nhà điều hành với 65% cổ phần tại khu vực Đông Sepinggan, bao gồm các dự án phát triển mỏ Merakes và phát hiện Merakes East. Cổ đông còn lại là PT Pertamina Hulu Energi East Sepinggan với 15% cổ phần.

Giao dịch này sẽ góp phần giúp Eni và Neptune Energy tăng cường quan hệ hợp tác ở Indonesia. Hai bên cũng có quan hệ đối tác trong một số dự án khâu đầu tại quốc gia này như tại khu vực Muara Bakau, bao gồm mỏ Jangkrik thuộc bể Kutei, ngoài khơi Đông Kalimantan, trong đó Eni là nhà điều hành liên doanh với 55% cổ phần.

Dự án phát triển mỏ Merakes, dự kiến bao gồm khoan và lắp đặt các giếng khoan ngầm và hệ thống ống dẫn ở độ sâu 1500m nước, kết nối với giàn khai thác nổi (FPU) Jangkrik, được neo đậu cách 35 km về phía Đông Bắc. Khí khai thác lên sẽ được vận chuyển đến nhà máy Bontang LNG thông qua hạ tầng cơ sở hiện có tại mỏ Jangkrik và mạng lưới vận chuyển Đông Kalimantan.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)