Đầu tư dầu khí Indonesia sẽ sôi động hơn trong tương lai?

16:15 | 11/06/2024

|
(PetroTimes) - Hoạt động đầu tư dầu khí ở Indonesia trong tương lai sẽ ngày càng sôi động, đặc biệt là ở lĩnh vực khí đốt tự nhiên như một phần của quá trình chuyển đổi năng lượng.
Đầu tư dầu khí Indonesia sẽ sôi động hơn trong tương lai?
Một giàn khai thác dầu khí ở Indonesia. Ảnh Reuters

Điều này là nhờ Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản đã hoàn thiện các chính sách khuyến khích thăm dò và khai thác từ năm 2021. Ngoài ra, còn có các chính sách pháp lý hỗ trợ khác đang được hoàn thiện.

“Phát hiện mỏ dầu khổng lồ lần gần nhất là Mỏ Cepu là vào đầu những năm 2000. Tuy nhiên, đối với khí tự nhiên đã có những phát hiện khổng lồ trong 2 năm qua, cụ thể là các lô Nam Andaman, Andaman II và Bắc Ganal. Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia đã cải tiến các chính sách thượng nguồn và khuyến khích dầu khí để việc thăm dò trở nên hấp dẫn hơn. Ngoài ra, các chính sách mới cũng đang được xem xét”, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Thượng nguồn Dầu khí Ariana Soemanto cho biết tại Jakarta, Chủ Nhật, ngày 9/6/2024.

Có ít nhất 3 chính sách lớn giúp hoạt động đầu tư dầu khí trở nên hấp dẫn hơn trong 3 năm qua.

Thứ nhất, chính sách hoàn thiện quy định đấu giá, hợp đồng các lô dầu khí. Điều này bao gồm việc chia tách nhà thầu có thể đạt tới 50%, tiền thưởng ký hợp đồng tối thiểu, đấu thầu trực tiếp cho các mỏ dầu khí mà không cần nghiên cứu chung, bảo lãnh ngân hàng rẻ hơn và các loại hợp đồng có thể được chia gộp hoặc thu hồi chi phí.

“Bằng chứng cho thấy chính sách cải tiến này đã thành công là 21 lô dầu khí mới đã được khai thác kể từ khi chính sách này được áp dụng vào năm 2021. Số lượng lô mới đã tăng lên so với giai đoạn trước khi chính sách được thực hiện. Hiện Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản đang có hơn 50 lô dầu khí đang được xem xét để đấu thầu trong vài năm tới”, ông Ariana cho biết.

Thứ hai, chính sách đặc quyền thăm dò. Các nhà thầu có thể chuyển các cam kết hoạt động thăm dò sang các khu vực mở ngoài các mỏ đang được thi công.

“Ngoài ra, thời gian thăm dò được kéo dài lên tới 10 năm, thời gian thăm dò bổ sung là hơn 10 năm. Nếu không có chính sách này, thì có thể không có phát hiện khí ở NorthGanal”, ông Ariana giải thích.

Thứ ba, chính sách khuyến khích khai thác dầu khí theo Nghị định của Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản số 199 vào năm 2021. Chính sách này nhằm cải thiện tính kinh tế của các nhà thầu giai đoạn giữa, thông qua việc cải thiện việc chia tách nhà thầu, tín dụng đầu tư, đẩy nhanh tính toán khấu hao và cải thiện các thông số ảnh hưởng đến các nền kinh tế khác.

Chính sách đang được hoàn thiện là Chính sách về hợp đồng chia sẻ khai thác mới thông qua Quy định của Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản. Chính sách mới là một cải tiến bao gồm việc đơn giản hóa các tham số hợp đồng để giúp chính sách hiệu quả và đảm bảo mức chia hấp dẫn hơn. Ngoài ra, còn có sự phân chia bổ sung cho dầu khí phi truyền thống (MNK), đây là động lực quan trọng để MNK sôi động hơn.

Các chính sách khác vẫn đang được thảo luận là Quy định Chính phủ sửa đổi số 27/2017 và Quy định Chính phủ số 53/2017 liên quan đến việc xử lý thuế đối với các hoạt động thượng nguồn dầu khí.

Vai trò quản lý nhà nước về thăm dò khai thác dầu khí tại IndonesiaVai trò quản lý nhà nước về thăm dò khai thác dầu khí tại Indonesia

Nh.Thạch

AFP