Cựu Thủ tướng Đức muốn kiểm soát chất lượng dầu chặt chẽ hơn

14:09 | 10/09/2019

|
Theo ông G. Schroeder, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Rosneft, việc kiểm soát chất lượng dầu nên được thực hiện bởi thẩm định độc lập.    
cuu thu tuong duc muon kiem soat chat luong dau chat che hon

Hai công ty nhà nước là Rosneft và Transneft đang đấu tranh để kiểm soát chất lượng dầu. Transneft đề xuất độc quyền kiểm soát toàn bộ các điểm tiếp nhận dầu, Rosneft đề xuất dám sát chất lượng thông qua thẩm định độc lập. Và cả 2 công ty đều gửi thư cho Thủ tướng D. Medvedev. 

Việc thực hiện các đề xuất của Rosneft sẽ cho phép người mua theo dõi chất lượng dầu trong toàn bộ quá trình vận chuyển qua hệ thống đường ống, từ lúc dầu được bơm vào đường ống và khi đến kho người mua. Tuy nhiên, quan điểm thành lập cơ quan thẩm định độc lập không được các công ty dầu khí khác ủng hộ.

Thủ tướng D. Medvedev đã giao cho phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực năng lượng D. Kozak lắng nghe đề xuất của hai phía và dự thảo phương án trình Thủ tướng phê duyệt.

 

Viễn Đông