CNOOC phát hiện mỏ dầu lớn

09:59 | 25/03/2020

|
Tập đoàn dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC) tuyên bố, phát hiện mỏ dầu lớn tại Lô Kenli 6-1 tại khu vực Vịnh Bột Hải, Đông Bắc Trung Quốc.    
cnooc phat hien mo dau lon

Bể Bột Hải có độ sâu trung bình 20m, giếng KL6-1-3 khoan ở độ sâu 1,596 m. Khu vực chứa dầu có độ dày 20 m. Thử giếng cho thấy lưu lượng dầu 1,178 b/d (1,178 thùng/ngày).

Kết quả thăm dò thành công ở giếng Kenli 6-1 cho thấy tiềm năng thăm dò ở bể chứa tầng Neogene của Vịnh Bột Hải, Trung Quốc.

Vịnh Bột Hải là trung tâm dự trữ dầu thô nặng của CNOOC. Trước phát hiện này, CNOOC đã phát hiện 6 mỏ dầu tại Vịnh Bột Hải năm 2018 gồm Luda 10-6, Luda 4-3, Luda 6-2, Bozhong 13-2, Long Khẩu 19-1 Bắc và Kenli 5-1. Năm 2019, trữ lượng dầu mỏ của CNOOC và sản lượng khai thác của CNOOC tại Vịnh Bột Hải lần lượt là 1,223 tỷ thùng dầu và 460.822 thùng dầu quy đổi/ngày, chiếm hơn 24,8% tổng dự trữ của công ty và 35,4% tổng sản lượng khai thác của tập đoàn này.

Vào tháng 01/2020, CNOOC công bố kế hoạch tăng chi phí vốn năm 2020 từ 12,34 tỷ USD lên 13,7 tỷ USD.

Viễn Đông