Chính quyền Tổng thống Biden ủng hộ chương trình năng lượng gió ngoài khơi rất lớn

15:27 | 30/03/2021

|
Theo trang tin The Hill, ngày 29/3/2021, Chính quyền Tổng thống Biden đã công bố một kế hoạch mới sử dụng năng lượng gió ngoài khơi rất lớn, có thể tạo ra hàng chục nghìn việc làm trong quá trình chuyển đổi sang nhiên liệu sạch. Mục tiêu của kế hoạch là tới cuối thập kỷ này sẽ tạo ra 30 Gigawatts năng lượng gió ngoài khơi, cung cấp năng lượng tiêu dùng cho 100 triệu người, giảm tới 78 triệu mét khối khí thải.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm Vùng tệp đính kèm
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm Vùng tệp đính kèm

Như là một phần của kế hoạch to lớn trên, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ bà Deb Haaland cho biết sẽ thiết lập các Khu Năng lượng Gió ở ngoài khơi hai bang New York và New Jersey, rộng khoảng 800.000 mẫu Anh, để làm các trang trại năng lượng gió. Khu vực này có khoảng 20 triệu người, là khu vực dân cư đô thị lớn nhất nước Mỹ, do đó có nhu cầu năng lượng lớn. Bộ Nội vụ Mỹ đang nghiên cứu môi trường để dự án này sẽ là dự án thương mại năng lượng gió ngoài khơi lớn thứ ba của Mỹ.

Bộ trưởng Năng lượng bà Jennifer Granholm cho biết việc đầu tư sẽ thúc đẩy an ninh năng lượng của Mỹ trong khi chống biến đổi khí hậu; khẳng định Bộ Năng lượng Mỹ sẽ huy động càng nhiều càng tốt các công ty Mỹ, sử dụng càng nhiều càng tốt những tấm lá thép Mỹ, công nhân Mỹ, trong dự án năng lượng gió ngoài khơi để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế các vùng ven biển./.

Thanh Bình

Thanh Bình