Các nước sản xuất dầu cần được hỗ trợ để hướng tới mục tiêu Net-Zero

15:44 | 02/09/2021

|
(PetroTimes) - Bộ trưởng Tài chính Iraq và người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), cho biết các nước sản xuất dầu cần sự hỗ trợ của quốc tế để đa dạng hóa và giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu mỏ nếu thế giới hy vọng đạt được mức phát thải ròng bằng 0.
Giám đốc điều hành IEA, Tiến sĩ Fatih Birol
Giám đốc điều hành IEA, Tiến sĩ Fatih Birol

"Để đáp ứng các mục tiêu về khí hậu và tránh sự sụp đổ kinh tế, các quốc gia như Iraq cần sự hỗ trợ quốc tế trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch", Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Iraq Ali Allawi và Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol có cùng quan điểm.

Theo hai quan chức kể trên, nếu các quốc gia khai thác dầu mỏ lớn, chẳng hạn như nước sản xuất lớn thứ hai của OPEC, nhận thấy doanh thu từ dầu mỏ của họ sụt giảm trước khi nền kinh tế của họ được đa dạng hóa, thì tình trạng nghèo đói sẽ gia tăng và sinh kế sẽ bị mất.

Trên thực tế, thu nhập bình quân đầu người hàng năm từ dầu và khí đốt tự nhiên ở các nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nguồn thu dầu mỏ sẽ giảm 75% khi chuyển đổi sang năng lương tái tạo, điều này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội, IEA nhận định.

"Cải cách cơ cấu và các nguồn thu mới là cần thiết, mặc dù những điều này khó có thể bù đắp đầy đủ cho sự sụt giảm thu nhập từ dầu khí. Trong khi các hoạt động cung cấp truyền thống suy giảm, chuyên môn của ngành dầu khí tự nhiên rất phù hợp với các công nghệ như hydro; thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon (CCUS) và gió ngoài khơi cần thiết để giải quyết lượng khí thải trong các lĩnh vực mà việc cắt giảm có thể là thách thức nhất", theo báo cáo.

"Các quốc gia như Iraq không thể một mình chuyển đổi sang năng lượng sạch. Nếu họ muốn tập hợp các nguồn lực tài chính, chuyên môn và các chính sách để chuyển đổi nền kinh tế của họ theo cách công bằng và hợp lý, họ sẽ cần sự hỗ trợ của quốc tế. Nếu không, con đường dẫn đến không phát thải ròng và sự an toàn của thị trường năng lượng trên thế giới đều sẽ bị ảnh hưởng", quan chức IEA nhấn mạnh.

Bình An