BP và SOCAR đạt được thỏa thuận về chương trình phát triển mỏ Shah Deniz năm 2020

09:01 | 03/12/2019

|
BP-Azerbaijan và Công ty Dầu khí quốc gia Azerbaijan (SOCAR) đã thống nhất chương trình công tác cho kế hoạch phát triển khai thác mỏ Shah Deniz trong năm 2020.     

Hiện các bên đã hoàn thành kế hoạch khai thác năm 2019 từ mỏ này. Trong tháng 1 đến tháng 9/2019, mỏ Shah Deniz đã cho khai thác 12,4 tỷ mét khối khí (tăng 55% so với cùng kỳ năm 2018) và 2,6 triệu tấn condensate (tăng 44,4%), dự kiến đạt 19 tỷ mét khối khí trong cả năm 2019. Năm 2018, mỏ cũng đã cho khai thác 11,5 tỷ mét khối khí và 2,5 triệu tấn condensate. Hiện tại, sản lượng khai thác của mỏ đạt khoảng 20 tỷ mét khối khí mỗi năm (56 triệu mét khối khí mỗi ngày).

bp va socar dat duoc thoa thuan ve chuong trinh phat trien mo shah deniz nam 2020
BP và SOCAR đạt được thỏa thuận về chương trình phát triển mỏ Shah Deniz năm 2020

Thỏa thuận thăm dò, phát triển và khai thác chung tại mỏ Shah Deniz đã được ký kết vào ngày 04/6/1996, hợp đồng phân chia sản phẩm được phê duyệt vào ngày 17/10/1996. Các đơn vị tham gia dự án gồm có: BP (nhà điều hành, 28,8%), TPAO (19%), SOCAR (16,7%), Petronas (15,5%), LUKOIL (10%), NICO (10%).

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)