BP công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020

09:14 | 05/08/2020

|
BP công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 lỗ 21,2 tỷ USD (quý 2 lỗ 16,8 tỷ USD) so với lợi nhuận 4,6 tỷ USD cùng kỳ năm 2019, doanh thu giảm 35,7% xuống còn 90,7 tỷ USD, sản lượng khai thác bình quân đạt 3,655 triệu bpd (giảm 3,5%). 
bp cong bo ket qua kinh doanh 6 thang dau nam 2020Các công ty dầu khí lớn công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 (Phần II)
bp cong bo ket qua kinh doanh 6 thang dau nam 2020Saudi Aramco công khai kết quả kinh doanh hàng năm lần đầu tiên
bp cong bo ket qua kinh doanh 6 thang dau nam 2020

Nếu không tính Rosneft, tổng sản lượng chỉ giảm 3,3% xuống còn 2,552 triệu bpd. BP dự báo sản lượng quý 3 sẽ tiếp tục giảm do hoạt động bảo trì, bảo dưỡng định kỳ và công ty đã bán cơ sở tại Alaska. Nắm giữ 19,75% cổ phần Rosneft trong 6 tháng đầu năm 2020 đem lại khoản lỗ 78 triệu USD cho BP. Quý 2/2019, BP hạch toán lợi nhuận 683 triệu USD từ việc nắm giữ cổ phiếu Rosneft.

Viễn Đông