Trung Quốc đưa ra mục tiêu trung hòa carbon đến 2060

15:00 | 06/11/2020

|
Trung Quốc sẽ đưa mục tiêu giảm cường độ phát thải carbon vào kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội lần thứ 14 (2021-2025), sau thông báo của Chủ tịch Tập Cận Bình về mục tiêu trung hòa carbon của nước này đến năm 2060.
Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc thoái tràoNhập khẩu dầu thô của Trung Quốc thoái trào
Trung Quốc hạ tham vọng về xe ôtô chạy bằng Trung Quốc hạ tham vọng về xe ôtô chạy bằng "năng lượng mới"
Trung Quốc đưa ra mục tiêu trung hòa carbon đến 2060

Bên cạnh đó, Chính phủ Trung Quốc có kế hoạch tăng cường kiểm soát chặt chẽ sử dụng hiệu quả năng lượng, nhất là năng lượng hóa thạch nhằm xây dựng hệ thống năng lượng mới với tỷ trọng năng lượng tái tạo ở mức cao và thúc đẩy các công nghệ phát thải carbon thấp trong lĩnh vực giao thông và xây dựng. Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc cho biết, giai đoạn 2021-2025 sẽ là chìa khóa cho những nỗ lực của nước này trong giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Lượng phát thải CO2/đơn vị GDP của Trung Quốc năm 2019 đã giảm 18,2% so với năm 2015, hoàn thành trước thời hạn mục tiêu về phát thải carbon của kế hoạch 5 năm lần thứ 13.

Viễn Đông