Petrobras rao bán 4 mỏ khí đất liền

10:32 | 19/07/2019

|
Công ty năng lượng nhà nước Brazil, Petrobras đang rao bán 4 mỏ khí đốt trên đất liền là Conceicao, Fazenda Matinha, Fazenda Santa Rosa và Querera. Tổng sản lượng năm 2018 đạt 29 nghìn m3/ngày.