Petrobras bán đấu giá mỏ dầu nước sâu Marlim

10:53 | 20/11/2020

|
Petrobras (Brazil) bắt đầu quá trình bán đấu giá 50% cổ phần trong cụm mỏ dầu nước sâu Marlim đang khai thác kể từ những năm 1980 tại lưu vực Campos - Đại Tây Dương nhằm tái cơ cấu nợ và tập trung nguồn lực vào phát triển khu vực tiền muối (pre-salt) hiện đang chiếm đến 70% sản lượng nước này.
Petrobras bán đấu giá mỏ dầu nước sâu Marlim

Theo đánh giá của PPSA (Pre-Sal Petroleo SA), đến năm 2032 các hợp đồng phân chia sản phẩm khu vực này sẽ cho sản lượng lên tới 3,6 - 3,9 triệu bpd. Cụm mỏ Marlim bao gồm 4 mỏ: Marlim, Voador, Marlim Leste và Marlim Sul cho sản lượng khai thác 217.000 bpd và 3,6 triệu m3 khí/ngày, tương đương 10% tổng sản lượng. Từng là mỏ dầu lớn nhất Brazil với sản lượng hơn 500.000 bpd, Marlim đã chứng kiến ​​sản lượng sụt giảm liên tục trong thập kỷ qua, hiện nay Marlim Sul và Marlim chỉ đứng ở vị trí thứ 6 và 8 tương ứng. Mỏ Marlim Sul có số lượng giếng khai thác lớn nhất Brazil - 67 giếng.

Viễn Đông