NordStream-2 tiếp tục chậm tiến độ

10:16 | 24/03/2020

|
Hy vọng duy nhất của Nga tự xây lắp nốt đường ống dẫn khí Nord Stream-2 là tàu Akademik Chersky, nó đang phải đi lòng vòng để đến được đích - biển Baltic.