Những thành công trong khai thác hydrocarbon và Quỹ tài sản chủ quyền của Suriname

15:53 | 29/04/2022

|
(PetroTimes) - Suriname đã thực hiện một bước tiến khác để cạnh tranh với nước láng giềng khai thác hydrocacbon mới nổi Guyana.
Những thành công trong khai thác hydrocarbon và Quỹ tài sản chủ quyền của Suriname
Giàn khoan giếng Sloanea của Maersk tại lô 52, Suriname. Ảnh: ExxonMobil.

Tại Suriname, TotalEnergies có thêm một phát hiện dầu và khí đốt ở Lô 58, lô thứ năm trên khu vực triển vọng và lô thứ sáu ở ngoài khơi Suriname, theo Rystad Energy. Nhưng nhà thầu Apache của Pháp đã phải trả giá tại giếng thăm dò Krabdagu-1. Cuối năm ngoái đã có một phát hiện không thương mại tại giếng thăm dò Bonboni.

Giếng Krabdagu-1 được khoan ở độ sâu 780 mét nước về phía đông của phát hiện Keskesi về phía ranh giới phía đông của Lô 58, bên sườn Lô 52 của Petronas. và Giếng thăm dò Krabdagu-1 và các giếng khác của lô này nhằm vào bể đã tầng Maastrichtian và Campanian được cho là đã gặp 90 mét dầu chất lượng tốt.

So sánh điều này với những khám phá trước đây trong lô, Rystad Energy cho biết Kravdagu-1 là một trong những giếng thành công nhất về mặt gọi ròng. Maka Central, nơi sau một loạt thất bại đã đánh dấu thành công đầu tiên ở ngoài khơi của Suriname, đã cho thấy ròng hydrocarbon ở 50 mét ở Campanian nông hơn và 73 mét ở tầng Santonian sâu hơn. Sapakara West gặp phải một cột dầu cao 79 mét trong các vị trí nông hơn và sâu hơn. Kwaskwasi, tốt nhất trong số các giếng, gặp phải một cột hydrocarbon lỏng khoảng 278 mét, trong đó 149 m ở phần nông hơn và 129 ở phần sâu hơn. Có vẻ như Krabdagu-1 dường như chưa đủ sâu, do đó cần đánh giá lại tiềm năng trong quá trình thẩm lượng.

Thất bại tại giếng Bonboni-1, Lô 58, được khoan về phía bắc của lô, cách xa các phát hiện khác, tuy giếng phi thương mại nhưng là nỗ lực thăm dò đầu tiên để chứng minh tiềm năng hydrocacbon đối với khu vực chưa được khám phá.

Những phát hiện được tìm thấy ở Suriname, cùng với phát hiện Sloanea trên Lô 52 của nhà điều hành Petronas và ExxonMobil, sẽ cho thấy sự cần thiết và cấp bách phải thành lập Quỹ tài sản chủ quyền của Suriname nhằm tăng cường đầu tư cho thăm dò dầu khí, với mong muốn tạo ra những phát hiện dầu khí mới, tạo tiền đề cho Suriname trở thành nước khai thác dầu và khí đốt trong tương lai, thúc đẩy một nền kinh tế phát triển và cải thiện điều kiện sống cho người dân.

Sau giai đoạn tăng giá đột biến của dầu mỏ thời kỳ 1970 - 1980, các quốc gia được lợi nhiều từ khủng hoảng dầu mỏ bắt đầu gây dựng nên những quĩ đầu tư quốc gia thế hệ thứ nhất từ nguồn thu dầu mỏ. Nhiều quốc gia đã lập Quỹ tài sản chủ quyền SWF. Ví dụ, các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất có trữ lượng dầu mỏ dồi dào và daonh thu xuất khẩu dầu lớn đã dành một phần dự trữ của mình để trong Quỹ SWF và đầu tư vào các tài sản đa dạng có thể hoạt động như một lá chắn chống lại những rủi ro liên quan đến dầu mỏ. Số tiền trong SWF là một khoản rất đáng kể.

Elena