Murphy Oil điều chỉnh chương trình khoan và ngân sách đầu tư trong năm 2020

08:16 | 14/05/2020

|
Tập đoàn Murphy Oil cho biết đã điều chỉnh giảm vốn đầu tư vào các tài sản ở nước ngoài xuống còn 335 triệu USD, trong đó 94% phần vốn được dành cho các dự án ở Vịnh Mexico và 6% còn lại sẽ được phân bổ cho các dự án khoan phát triển mỏ ở ngoài khơi Canada.    
murphy oil dieu chinh chuong trinh khoan va ngan sach dau tu trong nam 2020
Murphy Oil điều chỉnh chương trình khoan và ngân sách đầu tư trong năm 2020

Kế hoạch điều chỉnh cũng bao gồm giảm chương trình khoan ba giếng tại mỏ Front Runner xuống còn hai giếng, dừng khoan/hoàn thiện một số giếng vận hành và các dự án phi vận hành cũng như thay đổi kế hoạch các dự án khác. Chi phí dành cho các dự án St. Malo và Khaleesi/Mormont, Samurai vẫn được lên kế hoạch thực hiện trong năm 2020. Kế hoạch khoan thăm dò trong năm 2020 cũng được công ty điều chỉnh chỉ còn 01 giếng phi điều hành và hoãn tiến độ khoan hai giếng thăm dò ở ngoài khơi Mexico sang năm 2021.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí(CPTI)