Mozambique khởi động cuộc gọi thầu thăm dò dầu khí lần thứ 6

20:42 | 28/11/2021

|
(PetroTimes) - Ba tháng trước, chính phủ Mozambique đã thông qua một chiến lược mới để quản lý đấu thầu trong lĩnh vực này, nhằm đảm bảo việc thăm dò liên tục và có hệ thống trong các bể cũng như thúc đẩy đầu tư trong và ngoài nước.
Mozambique khởi động cuộc gọi thầu thăm dò dầu khí lần thứ 6

Phiên đấu thầu cấp phép thăm dò dầu khí lần thứ 6 diễn ra từ ngày 25 tháng 11, thông qua hình thức online, sẽ kéo dài 10 tháng và bao gồm 16 block trải dài trên bốn bể. Năm block nằm trong bể Rovuma, bảy ở Angoche, hai ở đồng bằng Zambezi và hai ở Save. Tất cả có diện tích 92.000 km².

Bộ Năng lượng Mozambique đã chỉ ra rằng những người trúng thầu các lô sẽ được biết vào tháng 10 năm 2022. Carlos Zacarias, chủ tịch INP, một trong những cơ quan quản lý của ngành dầu khí Mozambique, đã chỉ ra rằng trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng, cần phải ưu năng lượng sạch hơn như khí tự nhiên. Do đó, trong vài năm tới, Mozambique sẽ dựa vào khí tự nhiên.

Trong buổi lễ khởi động cuộc đấu thầu này, Bộ trưởng Năng lượng Mozambique nêu rõ các tiêu chí đánh giá và các thông tin liên quan khác cho việc sơ tuyển nhà thầu và phân bổ 16 block nói trên. Trên thực tế, quốc gia này vừa thay đổi luật liên quan đến việc kêu gọi đấu thầu đối với lĩnh vực dầu khí.

Nhờ trữ lượng khí tự nhiên dồi dào, Mozambique sẽ trở thành nhà sản xuất và xuất khẩu nhiên liệu trong vòng hai năm tới.

Eni sẽ khai thác khí đốt ở Mozambique từ nửa đầu năm 2022Eni sẽ khai thác khí đốt ở Mozambique từ nửa đầu năm 2022
Trung Quốc ký hợp đồng EPC xây dựng nhà máy nhiệt điện than ở MozambiqueTrung Quốc ký hợp đồng EPC xây dựng nhà máy nhiệt điện than ở Mozambique
Total đình chỉ dự án khí LNG ở MozambiqueTotal đình chỉ dự án khí LNG ở Mozambique

Nh.Thạch

AFP