Gazprom và Gazprom EP International B.V. thay đổi nhân sự

20:49 | 16/12/2019

|
Tổng giám đốc EP International, ông Andrey Fik được điều động làm Trưởng Ban 644 của Tập đoàn công ty mẹ Gazprom.

Theo công bố của Gazprom ngày 11/12, ông A. Fik, trước đây là Tổng giám đốc Gazprom EP International được bổ nhiệm làm Trưởng Ban 644 - được thành lập vào tháng 5/2019, chịu trách nhiệm về đầu tư cơ bản và thiết kế, khảo sát. Ông A. Mazurov - nguyên Trưởng Ban 644 được điều động sang vị trí khác trong Gazprom.

gazprom va gazprom ep international bv thay doi nhan su
Ông Andrey Fik

Ông Sergey Tumanov - Giám đốc điều hành của Gazprom EP International được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Gazprom EP International thay ông A. Fik. Ông Sergey Tumanov sinh năm 1970 tại Omsk, Liên bang Nga, đã từng ở Việt Nam nhiều năm với chức danh Tổng giám đốc Liên doanh Vietgazprom.

 

 

 

 

 

 

Viễn Đông