Gazprom thành lập công ty mới

17:16 | 23/12/2020

|
Công ty con của Gazprom - Gazprom Nedra đã thành lập công ty cháu Gazprom Nedra Razvitie (Công ty Phát triển Tài nguyên Gazprom) với mục đích cung cấp các dịch vụ công nghệ cao trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí tại thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời thu hút công nghệ mới và chuyên gia hàng đầu vào công tác tại Tập đoàn Gazprom.