Gazprom sửa đổi ngân sách, giảm đầu tư 3 tỷ rúp

09:00 | 01/11/2019

|
Gazprom cho biết dự toán ngân sách đầu tư đã bao gồm tất cả các dự án quan trọng chiến lược của công ty.    
gazprom sua doi ngan sach giam dau tu 3 ty rup

Hội đồng quan trị Gazprom đã phê duyệt phiên bản mới của chương trình đầu tư và ngân sách năm 2019, theo đó, tổng ngân sách cho các chương trình đầu tư là 1.322,5 tỷ rúp (giảm 3,1 tỷ so với ngân sách phê duyệt tháng 12/2018). Các đầu mục chính của chương trình đầu tư bao gồm:

Xây dựng cơ bản 962,2 tỷ rúp (giảm 800 triệu);

Mua tài sản cố định 180,5 tỷ rúp (tăng 29 tỷ);

Đầu tư tài chính dài hạn 179,8 tỷ rúp (giảm 31,3 tỷ);

Các thay đổi trong chương trình đầu tư liên quan đến việc tối ưu hóa danh mục đầu tư của các dự án lớn như: phát triển các trung tâm sản xuất khí đốt trên Bán đảo Yamal và Viễn Đông, hệ thống truyền tải khí khu vực Tây Bắc, xây dựng đường ống Siberia, Dòng chảy Bắc – 2, Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ.

HĐQT Gazprom cũng đã phê duyệt tăng kế hoạch huy động vốn bên ngoài từ 297,7 tỷ lên 397,9 tỷ rúp (tăng 33,6%).

 

 

Viễn Đông