Gazprom có thể sản xuất chất khử trùng chống Covid-19 từ khí đốt

13:39 | 25/03/2020

|
Gazprom tuyên bố sẵn sàng trong thời gian ngắn tổ chức sản xuất chất khử trùng từ khí. Các chất khử trùng thông dụng hiện nay được sản xuất trên cơ sở cồn.