Chỉ có 1/4 số giếng khoan ở Mỹ còn hoạt động

10:04 | 14/07/2020

|
CEO Parsley Energy cho biết sản lượng khai thác dầu thô của Mỹ đã qua đỉnh cao, ít có khả năng trở lại mốc 13 triệu bpd và sẽ ổn định quanh mốc 11 triệu bpd.