Aker BP thông báo khoan thăm dò thành công tại giếng Froskelår

10:17 | 21/03/2019

|
Aker BP đã khoan thành công tại giếng thăm dò Froskelår Main thuộc khu vực cấp phép 869 ở Alvheim. Giếng đã xác định có dầu khí với trữ lượng ước tính từ 60 đến 130 triệu thùng dầu quy đổi. Một phần của phát hiện này có thể nằm ở giữa biên giới Anh và Na Uy trên Biển Bắc.  
aker bp thong bao khoan tham do thanh cong tai gieng froskel r

Giếng Froskelår Main nằm trong chiến dịch khoan tại khu vực Alvheim, được triển khai sau thành công tại giếng thăm dò Frosk vào năm 2018 cùng với nhiều giếng thăm dò và thẩm lượng sau này.

Aker BP là công ty điều hành và sở hữu 60% cổ phần tại khu vực cấp phép 869. Các đối tác là Lundin Na Uy và Vår Energi, mỗi đối tác nắm giữ 20% cổ phần.

aker bp thong bao khoan tham do thanh cong tai gieng froskel rAker Energy khoan thăm dò thành công ngoài khơi Ghana
aker bp thong bao khoan tham do thanh cong tai gieng froskel rBHGE giới thiệu công nghệ công trình ngầm mới giúp tiết kiệm chi phí
aker bp thong bao khoan tham do thanh cong tai gieng froskel rGiải bóng đá nam tại Hội thao PV Drilling lần thứ 17

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)